Giới thiệu về trường tại Đại học Cần Thơ

Để giới thiệu chương trình liên kết giữa Đại học Kỹ thuật Nagaoka và đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đến với các bạn sinh viên và các bạn hiện đang là học sinh phổ thông ở các trường cấp ba, vào ngày 18/3/2018, những anh em đi trước của chương trình liên kết và các thầy sẽ tới Đại học Cần Thơ để phổ biến một số nội dung của chương trình này:

  • Giới thiệu về thành phố Nagaoka
  • Tổng quan về trường Đại học Kỹ thuật Nagaoka
  • Các phân ngành và phòng nghiên cứu của ngành Điện – Điện Tử – Công nghệ thông tin
  • Về chương trình liên kết giữa ĐH Bách Khoa và ĐH kỹ thuật Nagaoka

Tại đây, bạn có thể hỏi tất cả vấn đề mà bạn quan tâm, từ nội dung học tập, văn hóa Nhật Bản, khó khăn khi đi du học, học phí, điều kiện nhập học, v.v… với các sinh viên hiện đang sinh sống và học tập tại trường ĐH kỹ thuật Nagaoka.

Hơn thế nữa, các bạn đến tham gia còn có thể trao đổi trực tiếp với các thầy bằng tiếng Anh (tiếng Nhật) để có thể hiểu thêm về chương trình.

Hiện nay, trường đại học kỹ thuật Nagaoka đã có trang web riêng của ngành Điện – Điện Tử – Công nghệ thông tin bằng Tiếng Việt cho các bạn tham khảo tại : http://denki.nagaokaut.ac.jp/vn/

Hoặc bạn có thể tham khảo bản Tiếng Anh tại: http://denki.nagaokaut.ac.jp/e/