Mở rộng chương trình liên kết giữa hai trường

Chương trình lên kết giữa Khoa Điện – Điện tử – Thông tin trường Đại học Công nghệ Nagaoka và Khoa Điện – Điện tử trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh được bắt đầu từ năm 2006, cho đến tháng 4 năm nay đã có 103 sinh viên xuất thân từ chương trình nhập học tại Đại học Công nghệ Nagaoka.

Ngày 12 tháng 10 vừa qua, thầy Azuma Nobuhiko, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Nagaoka, cùng với thầy Sasaki Toru (phó giáo sư của Khoa Điện – Điện tử – Thông tin), thầy Nonaka và thầy Unehara (Khoa Kỹ thuật Quản lý Hệ thống và Thông tin) đã đến thăm trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đồng thời tham gia buổi lễ ký kết hợp tác mở rộng chương trình liên kết giữa 2 trường.

Hiệu trưởng Đại học Công Nghệ Nagaoka, thầy Azuma Nobuhiko (trái) bắt tay cùng thầy Mai Thanh Phong (phải), hiệu trưởng Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh

Qua đó, từ tháng 9 năm 2019, những sinh viên nhập học vào Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính tham gia chương trình liên kết giữa 2 trường, sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chuyển tiếp sang Khoa Điện – Điện tử – Thông tin hoặc Khoa Kỹ thuật Quản lý Hệ thống và Thông tin của trường Đại học Công Nghệ Nagaoka.

Ảnh kỷ niệm buỗi lễ

Cụ thể những bạn sinh viên của Bộ môn Kỹ thuật Máy tính sẽ được chuyển tiếp sang Khoa Điện – Điện tử – Thông tin của Đại học Công nghệ Nagaoka, còn những bạn sinh viên của Bộ môn Khoa học Máy tính sẽ được chọn chuyển tiếp sang Khoa Điện – Điện tử – Thông tin hoặc Khoa Kỹ thuật Quản lý Hệ thống và Thông tin của trường Đại học Công Nghệ Nagaoka.