Author: hcmutTP

Lễ hội giao lưu quốc tế GIDAISAI 2017

Lễ hội giao lưu quốc tế GIDAISAI 2017

Lễ hội GIDAISAI được tổ chức tại trường đại học kĩ thuật Nagaoka, tỉnh Niigata vào 2 ngày 16-17 tháng 9 năm 2017. Lễ hội này được biết như hoạt động thường niên và...