Featured

Buổi giao lưu với các doanh nghiệp tỉnh Niigata (Nhật Bản) tại trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh

Vào ngày 9 tháng 10 năm 2019 sắp tới đây, tại trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra buổi giao lưu giữa các doanh nghiệpXem tiếp…Buổi giao lưu với các doanh nghiệp tỉnh Niigata (Nhật Bản) tại trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh