Học phí khi theo học trường Đại học Công nghệ Nagaoka

Trường Đại học Công nghệ Nagaoka là một trong những trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục của Nhật Bản. Vì vậy, học phí của trường cũng là học phí được quy định bởi Bộ giáo dục Nhật Bản trong hệ thống luật pháp của Nhật Bản. Với mức học phí cho 1 kỳ học (6 tháng) vào khoảng 280,000 JPY ( tương đương với $2800 USD ).

Khi nhập học vào trường, trường Đại học Công nghệ Nagaoka sẽ thu thêm một phần phí dùng để xây dựng nhà trường và các phí bảo trì/thay mới các trang thiết bị. Phần phí nhập học này được thu 1 lần duy nhất khi bạn nhập học vào khoảng 270,000 JPY ( tương đương với $2700 USD ).

Bên cạnh đó, với nỗ lực vươn lên trở thành trường đại học toàn cầu, và chịu ảnh hưởng của sự tăng cường hợp tác giữa chính phủ hai nước: Nhật Bản – Việt Nam, trường Đại học Công nghệ Nagaoka cung cấp nhiều chính sách ưu đãi về học phí cho các du học sinh Việt Nam. Cụ thể:

  • Giảm 50% phí nhập học
    Áp dụng cho 6 sinh viên trong chương trình liên kết ( dựa theo thành tích học tập ở Việt Nam ).
  • Giảm 50% – 100% học phí
    Áp dụng cho 6 sinh viên cho kỳ học đầu tiên sau khi chuyển tiếp từ Việt Nam qua nhật
    Từ kỳ học thứ 2 trở đi, không giới hạn số lượng sinh viên được nhận, dựa vào thành tích học tập trong kỳ học trước, các bạn sinh viên có thể được miễn giảm từ 50% đến 100% học phí. Trong khóa K2012, 100% sinh viên(9 người) được miễn giảm học phí (8 sinh viên được miễn giảm 50% học phí và 1 sinh viên được miễn giảm 100% học phí.