Ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Phân ngành Công nghệ thông tin và truyền thông : sinh viên sẽ được học tập và tìm hiểu sâu về những kĩ thuật hiện đại trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Qua phân ngành này, nhà trường mong muốn đào tạo ra những kĩ sư, nhà nghiên cứu với trình độ hiểu biết sâu rộng, đáp ứng được sự thay đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ thông tin hiện nay. Các sinh viên sẽ được giảng dạy bởi những giáo viên có kinh nghiệm dày dặn, thuộc nhiều lĩnh vực trong ngành.

Các phòng nghiên cứu trong phân ngành

  • Phòng nghiên cứu thông tin truyền thông (Yamazaki)
  • Phòng nghiên cứu xử lý hình ảnh (Iwahashi, Yoshida, Minewaki)
  • Phòng nghiên cứu xử lý thông tin mạng neuron (Wada, Nanbu)
  • Phòng nghiên cứu Kỹ thuật toán học hỗn loạn (chaos) và thông tin fractal (Nakagawa, Yachida, Hakusei, Wadamori)
  • Phòng nghiên cứu hệ thống phi tuyến tính (Tsubone)
  • Phòng nghiên cứu không gian hình ảnh 3D. (Endo)
  • Phòng nghiên cứu đặc tính mạng network (Nakagawa K., Watabe)
  • Phòng nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Yamamoto)
  • Phòng nghiên cứu kĩ thuật ứng dụng xử lý tín hiệu (Sugita)