Phân ngành hệ thống năng lượng (Energy systems engineering)

Tại phân ngành hệ thống năng lượng, các sinh viên sẽ được học tập các kĩ thuật sử dụng điện năng tiên tiến nhất, với mục tiêu hướng đến giáo dục sinh viên trở thành nghiên cứu, kĩ sư thế hệ mới với đầy đủ các kĩ năng chuyên môn cũng như khả năng lãnh đạo. Dựa trên nền tảng đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn cao, luôn đi đầu trong việc nắm bắt các kĩ thuật điều khiển & sản xuất điện năng tiên tiến nhất, phân ngành hệ thống năng lượng đã và đang có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp giáo dục, cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu từ lí thuyết đến ứng dụng th ực tiễn. Đồng thời, với mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, không chỉ đảm bảo các đề tài nghiên cứu luôn có tính ứng dụng thực tế cao nà còn là tiền đề cho sinh viên có thể tìm được việc làm dễ dàng sau khi tốt nghiệp.

Phân ngành gồm có các phòng nghiên cứu :

  • Phòng nghiên cứu Biến đổi năng lượng điện (Power Conversion) (Haga)
  • Phòng nghiên cứu Điều Khiển Chuyển Động (Motion Control) (Ohishi, Yokokura)
  • Phòng nghiên cứu Động Học Plasma (Kikuchi*, Sasaki Toru, Takahashi)
  • Phòng nghiên cứu Điện Tử Công Suất (Power Electronics) (Itoh)
  • Phòng nghiên cứu Xung Điện (Jiang*, Sugai*)

    Máy gia tốc hạt ETIGO-IV
  • Phòng nghiên cứu Cơ Điện Tử (Mechatronics) (Miyazaki)

* kiêm nhiệm chuyên ngành An Toàn Hệ Thống Điện Nguyên Tử